faq bmcontactus bmfeedback bmsitemap bm

Piagam Pelanggan

PDC sebagai pemangkin pembangunan sosio-ekonomi Negeri Pulau Pinang berjanji untuk :

  • Memastikan pembangunan semua projek perindustrian, perumahan dan komersil dipantau dengan rapi dan siap dengan memenuhi kehendak pelanggan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan mengikut objektif, proses dan prosidur PDC.

  • Memproses semua permohonan pembelian tanah industri dan penyewaan / pembelian kilang IKS dalam tempoh enam puluh (60) hari.

  • Memastikan semua bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan inbois/ sijil bayaran interim dan dokumen lengkap.

  • Memastikan pinjaman Skim Pinjaman Harapan (SPH) dan permohonan untuk penyewaan unit-unit kompleks gerai Bukit Tengah dan Bukit Minyak diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan yang diisi dengan lengkap.

  • Memastikan sebarang pertanyaan/aduan/cadangan/maklum balas dijawab dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penerimaan.

  • Memastikan semua surat-menyurat dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja.

Copyright © Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Bangunan Tun Dr Lim Chong Eu
No. 1 Persiaran Mahsuri
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia
Emel : webmaster[at]pdc[dot]gov[dot]my